Studije slučaja

Pozicioniranje

Lekarska greška bila je tek tabloidna tema, kada je evropski lider u osiguranju od profesionalne odgovornosti, najveća švajcarska grinfild investicija u Srbiji, došao na domaće tržište. Pored pozicioniranja u poslovnoj javnosti, bilo je potrebno usmeriti ga na lekare i medicinsko osoblje.
Nakon najavne konferencije za novinare i svečanog koktela za poslovno okruženje, u prva tri meseca organizovano je petnaest intervjua u odabranim medijima. Usledile su akcije usmerene ka zdravstvenom sektoru, novinarima koji prate zdravstvo, konkurs za studente medicine, partnerstvo sa Ministarstvom zdravlja, lokalne panel diskusije sa sindikatima lekara….
Četiri godine kasnije, osiguranje se pozicionira kao lider i na domaćem tržištu u ovoj oblasti, a pored kontinuiranog prisustva u tradicionalnim medijima, nedavno je pokrenuta i kampanja na Fejsbuku, Siguran svet.Reputacija

Građanski aktivizam u Srbiji i inicijative građana koje mogu da doprinesu rešavanju problema u svojim zajednicama u domaćoj javnosti godinama unazad imaju lošu reputaciju i nerazumevanje. Kampanja “Vidljivo bolje” pokrenuta od strane američkih nevladinih organizacija, povezujući tradicionalne i nove medije obraća se pre svega mladoj populaciji i kroz interakciju poziva na aktivno učešće.
Pokretanjem anekte na sajtu, foto konkursa, medijskim pokrivanjem brojnih događaja, blogovima istaknutih ličnosti, ali i plasiranjem pojedinačnih priča iz “ljudskog ugla” u medijima, kampanja je dobila podršku javnosti i zeleno svetlo za nastavak u narednoj godini i bitno uticala na reputaciju ovog oblika angažovanja.

Umrezavanje

Mala i srednja preduzeća zamajac su svake privrede, ali retko se ko odlučio da obiđe njihov teren i tako ih podrži.
Predavanja u devet regionalnih privrednih komora – gde su jedna multinacionalna kompanija, svetski lider u špediciji i logistici i Uprava Carina republike Srbije uz podršku eminentnih profesora upravnog prava i ekonomskih novinara savetovali 400 privrednika iz svih krajeva Srbije, kao i preko 50 regionalnih novinara, o novom Carinskom zakonu, za mesec i po dana, zabeležila su više od 150 medijskih objava.
Pojačano medijsko prisustvo na nacionalnom i lokalnom nivou i to u izrazito pozitivnom kontekstu, direktan kontakt sa predstavnicima nekoliko stotina kompanija doprinelo je umrežavanju sa nekim od ključnih institucija za poslovanje.

Svest

Strah i predrasude o savremenoj kontracepciji dovele su do toga da je Srbija na vrhu evropske liste po broju abortusa. Očuvanje reproduktivnog zdravlja je zanemareno, a devojke se obraćaju ginekologu tek kada se problem pojavi.
Vršnjačka, on line edukacija na sajtu 21dan i putem društvenih mreža, brojne aktivnosti Udruženja za reproduktivno zdravlje, partnerstva sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom omladine i sporta i volonterski rad eminentnih stručnjaka, ali i podrška javnih ličnosti bili su sastavni deo dvogodišnje kampanje.
„Domino efekat“ kampanje i interesovanje medija nastavljeno je brojnim pozivima, reakcijama i dalje doprinoseći edukaciji mladih i podizanju svesti o očuvanju reproduktivnog zdravlja.

Imidz

Približavanje ruralnim sredinama, daleko od finansijskih centara i dostupnosti informacijama, bio je najveći izazov u PR aktivnostima banke, koja jedina u zemlji, kroz metodologiju mikrofinansiranja podstiče samozapošljavanje i tako popravlja socijalnu sliku.
Nagrade za najbolju preduzetnicu i za ženu koja vodi malo poljoprivredno gazdinstvo, Žena zmaj i Naj gazdarica, takmičenje klijenata banke koji se bave proizvodnjom domaće hrane, Naj zalogaj, prisustvo i lokalna saopštenja sa preko 30 sajmova i manifestacija, prisustvo na sajmovima poljoprivrede i njihovo medijsko pokrivanje, partnerstvo sa Žikinom šarenicom, donacije u ruralnim područjima, samo su neke od aktivnosti usmerene ka izgradnji imidža banke.
Postajući prepoznatljiva u ruralnim predelima, banka nastavlja da prilagođava svoj biznis plan i razvija imidž u mestima daleko od gradskih centara.

Identitet

Održavanje oko 14 hiljada stambenih zgrada u Beogradu, suočilo je javno gradsko preduzeće sa problemima identiteta - građani godinama nisu mogli ni približno da prepoznaju njegove glavne delat nosti i obaveze prema stanarima.
Strategija komunikacija, plan konkretnih aktivnosti, redovno komuniciranje poslovnih rezultata, čime su ilustrovane glavne delatnosti neke su od preduzetih aktivnosti. Među najzanimljivijim događajima bili su poseta najstarijem liftu u Beogradu, otvaranje najveće rekonstrukcije fasada na Balkanu, poseta obnovljenim zajedničkim garažama u kraju koji je imao problem sa parkiranjem…
Svi navedeni događaji bili su organizovani iz perspektive interesa građana, samim tim zanimljivi i za novinara. Koncept, planiranje vre- mena i mesta, uz kompletnu logistiku, obezbedili su maksimalnu medijsku pokrivenost i doprineli su snažnom jačanju identiteta.

Odgovornost

Nedovoljno izgrađena putna infrastruktura u Srbiji, dugo čekanje na carinjenje robe na granici i generalno sporo kretanje prepoznati su kao neki od glavnih prepreka razvoju transporta i špedicije. Dodatni problem predstavljala je i nedovoljna informisanost novinara u vezi sa ovim temama. Dvodnevni seminar za medije na Paliću pod nazivom "Razvoj carine i transporta” uspostavio je veoma dobre odnose sa svim prisutnim novinarima, a ti kontakti su korišćeni godinama nakon skupa, realizovana su medijska gostovanja i zabeležene brojne objave na lokalnim i nacionalnim medijima, uspostavljeni su snažni partnerski odnosi sa relevantnim ljudima iz nadležnih državnih institucija, multinacionalnih kompanija i Privredne komore Srbije.
Odgovornost da se nakon identifikovanja ključnih problema ponude i odgovarajuća rešenja rezultiralo je da je snažnije nego ikada u nacionalnim medijima pokrenuto pitanje infrastrukture.

Kriza

Neočekivan štrajk kompanije koja servisira avione obustavio je letove jedne avio kompanije i pretio je da dugoročno ugrozi vazduhoplovni saobraćaj.
Pripremljene su komunikacione tačke, teze izlaganja za generalnog direktora, nekoliko verzija saopštenja, u zavisnosti od daljeg razvoja situacije (proaktivno/reaktivno, u slučaju prekida/nastavka štrajka itd.), jednostavno obaveštenje za putnike koji su morali da prekinu putovanje, procedure komunikacije prema medijima, sprovedeni komunikacioni trening za osoblje na aerodromu i druge zaposlene koji je trebalo da imaju neposredan kontakt sa putnicima. Za svaki intervju rađena je temeljna autorizacija, a za TV gostovanja detaljna priprema.
Staloženim i efikasnim pristupom, klijent se konsoliduje veoma brzo i posle početnog iznenađenja preuzima vodeću ulogu u kriznoj komunikaciji i uspeva da prebrodi potencijalno izuzetno opasnu krizu po poslovanje.

Sukobi

Da li je i izbegavanje sukoba loše i kako se sukobi u poslovnom okruženju mogu pozitivno iskoristiti, da li se iz sukoba može stvoriti kreacija? Kombinacijom praktičnih radionica i teorije dvodnevnim treningom za menadžment jedne multinacionalne kompanije, obrađene su i teme liderstva, veština komunikacije, timskog rada.
Nakon održanog seminara za 30 predstavnika menadžmenta, sprovedena je evaluacija koja je pokazala ne samo uspešnost učinjenog, već i poslužila kao preporuka za kolege koje nisu bili uspešni na obuci.
Međuljudski sukobi koji su bili uzrok unutrašnjih problema sa odrazom na poslovanje, smanjeni su na najmanju moguću meru.

Liderstvo

Kao elitna ustanova, dostupna svim pacijentima u Sbiji, regionalni medicinski institut brine i o zdravim ljudima kroz programe prevencije najsmrtnonosnije bolesti današnjice. Smanjenje liste čekanja, ulaganje u opremu, briga o pacijentima i kontinuirana medicinska edukacija neke su od definisanih tema PR aktivnosti.
Plasiranje redovnih saopštenja, uspostavljanje godišnjeg oku- pljanja za medije u vidu radnih doručaka, medijsko pokrivanje pro- grama humanizacije, koji obuhvata organizaciju izložbi, koncerata i filmova za pacijente, kampanja o preventivi bolesti, kao i posebno obrađena tema žena u zdravstvu deo su komunikacione strategije. Evropske nagrade za liderstvo praćene su organizacijom posebno pripremljenih i ciljanih intervjua u najtiražnijim časopisima.
Posle samo godinu dana, Institut postaje prepoznatljiv u regional- nim i nacionalnim stručnim krugovima, ali i najširoj javnosti, kao lider u donošenju evropskih standarda menadžmenta u zdravstvu.

Investicija

Reinvesticija od više desetina miliona evra i dupliranje godišnje proizvodnje namenje izvozu, u vreme svetke ekonomske krize, za multi- nacionalnu kompaniju koja se u Srbiji bavi proizvodnjom limenki, značilo je vraćanje u žižu javnosti.
Unapred je pripremljen plan konkretnih aktivnosti u vezi sa promovisanjem ove investicije, distribucija globalnog korporativnog saopštenja prilagođena je potrebama i očekivanjima domaćih medija. U drugoj fazi organizovana je poseta fabrici predsednika države i ministra za ekonomiju i regionalni razvoj, što su propratili predstavnici svih nacionalnih medija. U trećoj fazi, dok je nova proizvodna linija fizički instalirana i dok su trenirani ljudi za nju koji su obučeni u SAD, održavano je konstantno prisustvo u medijima – plasiranjem intervjua i članaka u značajnijim elektronskim ili štampanim medijima.
Najvažniji događaj u vezi sa investicijom planiran je za normalizaciju proizvodnje na novoj liniji, kada se komuniciraju unapred pripremljene poruke i za kada se ponovo očekuju predsednik i veliki broj građana, ali i novinari iz svih elektronskih i štampanih medija.

Partnerstvo

Iz potrebe da se približe domaćim malim i srednjim preduzećima, za multinacionalnu kompaniju, lidera u oblasti logistike i špedicije, iden- tifikovana je do tada relativno nepoznata nagrada za najboljeg izvoznika, koju je nekoliko godina pre toga dodeljivala nadležna državna agencija. Kompanija je finansijski podržala dodelu nagrada u nekoliko oblasti, a posebno je organizovano medijsko pokrivanje svih događaja u vezi sa nagradom.
Kompanija dodeljuje ovu nagradu već četiri godine zaredom, cen- tralni događaj i prateće aktivnosti svake godine privlače sve veću pažnju medija, a prisustvuju im premijer i po nekoliko ministara iz Vlade Srbije.
Ovo dugoročno partnerstvo između jedne multinacionalne korpo- racije i Vladine agencije na obostranu korist i zadovoljstvo traje već godinama, a nastaviće se i u budućem periodu.

Regulativa

Položaj i ugled društveno važne profesije uzdrman je sukobom u strukovnoj organizaciji u vezi sa pozicijama i mandatima predsednika i drugih članova, a suštinski u kontekstu nesuglasica u vezi sa donošenjem jednog novog zakona.
Blagovremeno distribuiranje saopštenja u kojima je najjednostavnijim jezikom objašnjeno šta je suština sukoba dve struje i na koji način se taj sukob može prevazići. Pored toga, organizovani su sastanci sa novinarima na kojima je promenjen fokus sa sukoba na mogućnosti i argumentovana rešenja za napredak profesije na osnovu kojih je plasirano nekoliko priča i intervjua u relevantnim medijima.
Na taj način, dodatno su izgrađeni partnerski odnosi sa medijima, a pitanje regulative razjašnjeno je široj populaciji, čime je omogućena opšta debata o ovom problemu, ne samo u uskom krugu stručnjaka.

Dogadjaj

Pripreme za najmasovniji sportski događaj ikada organizovan u Srbiji, zahtevale su i intenzivne PR aktivnosti dve godine pre početka samih sportskih nadmetanja.
Volontiranje, univerzitetski sport, timski duh samo su neke od tema komunicirane na osnovu unapred pripremljene strategije. Posete sportskih delegacija, izgradnja univerzitetskog sela, organizacione pripreme, medijski su praćenih organizacijom preko dvadeset medijskih događaja. Pripreme za kriznu komunikaciju, medijski treninzi, priručnici i redovne konsultacije bili su sastavni deo aktivnosti.
Nakon uspešno organizovane manifestacije naša zemlja dobija brojne međunarodne preporuke za događaj koji je imao snažan PR element.

Prilagodjavanje

Upravljanje najvećim domaćim izvoznikom, nakon dolaska američke investicije, bilo je potrebno prilagoditi lokalnim zahtevima i domaćem tržištu.
Razvijanje posebne serije treninga za preko 250 predstavnika srednjeg menadžmenta, iz oblasti leadership-a, veština prezentacije i javnog nastupa podrazumevao je pripreme sa top menadžmentom, ali i domaćim ekspertima.
Realizacija programa trajala je godinu dana, a nakon evaluacije utvrđeno je unapređenje efikasnosti upravljanja timovima i bolja interna komunikacija, čime je ostvareno prilagođavanje američkog sistema domaćim uslovima.

reAkcija

Vest o navodnoj povezanosti upotrebe preparata jedne farmaceutske kompanije sa teškim stanjem kod nekoliko pacijenata u više zemalja sveta, počeli su da preuzimaju domaći mediji i na taj način je direktno ugroženo poslovanje ove kompanije u Srbiji.
Redovno su praćeni domaći mediji, a u saradnji sa PR službom kompanije na evropskom nivou, pripremani su demantiji i reakcije. Na drugom nivou, organizovan je trening kriznih komunikacija - identifikacije potencijalnih kriznih scenarija, lokalizovanja i sažimanja globalnih smernica, definisanja kriznog tima i ključnih poruka, sprovođenja simulacije krizne situacije i evaluacije spremnosti kompanije da efikasno komunicira u okolnostima krize.
Svi mediji u kojima je preneta svetska vest objavili su demanti ili reakciju farmaceutske kompanije, a njeni predstavnici uključeni u komunikaciju posle treninga krizne komunikacije bili su praktično i teoretski obučeni da se suoče sa svakom narednom krizom, tako da je reakcija, postala akcija.

picture
Social Network   Twitter Email   

Kontakt

Telefon:+381 11 265 8690
Telefon:+381 11 268 1751
Prezentacija: www.kovacic-spaic.rs
Email: office@kovacic-spaic.rs
Adresa: Prizrenska 13, prvi sprat
11000 Beograd, Srbija