Nebojša Spaić

Nebojša SpaićSuosnivač agencije „Kovačić & Spaić“, koja radi od 2006. godine, i u kojoj je na strateškom nivou koordinirao rad sa svim klijentima. Predavao je Menadžment u medijima i Izveštavanje iz kriznih situacija na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Izvršni direktor nedeljnika NIN do februara 2014. godine, prethodno glavni i odgovorni urednik nedeljnika NIN od 2010. do 2013. godine. U tom periodu NIN je sam prodavao približno polovinu ukupnog tiraža svih društveno-političkih magazina u Srbiji, a 2012. godine, pod njegovim rukovodstvom, po prvi put je posle više godina iskazao profit. Bio je koordinator serije treninga za poslovno rukovodstvo, urednike medija i novinare u Srbiji u okviru BBC projekta za Evropsku uniju od 2009. do 2012. godine.
Novinarstvom profesionalno počinje da se bavi, posle početaka u listu Student, na Radio Beogradu 1986. godine, neposredno pošto je završio Opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Krajem osamdesetih piše tekstove za Indexovo radio pozorište i uređuje i vodi vesti na OK kanalu, prvoj nezavisnoj televiziji. U vreme nastanka višestranačkog sistema, suosnivač je i novinar prvog privatnog političkog lista u Srbiji – nedeljnika Opozicija. U okviru Fondacije za mir i rešavanje kriza, čiji je predstavnik u Beogradu, 1993. pokreće prvu domaću nezavisnu produkciju, radio emisiju Doba razuma, koja se tokom devedesetih i početkom novog veka emituje na preko 50 radio stanica u zemljama bivše Jugoslavije. Od 2001. do 2003. godine radi kao glavni i odgovorni urednik radija 202, kada je taj radio sa sedamnaestog došao na drugo mesto po slušanosti i kada se broj slušalaca povećao tri puta. U dva navrata, u drugoj polovini devedesetih i od 2003. do 2005, radi kao šef pres centra i izvršni direktor u beogradskom Medija centru. Sredinom devedesetih zamenik je glavnog i odgovornog urednika časopisa Evropa, u izdanju Evropskog pokreta u Srbiji, a tokom 2005. suosnivač je nedeljnika Reporter.
Nekoliko semestara predaje na Katedri za novinarstvo Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Katedri za medijski menadžment Akademije umetnosti u Beogradu, drži predavanja o medijima na drugim domaćim i stranim fakultetima, organizuje i sprovodi obuku novinara i medijskih menadžera za različite strane i domaće organizacije, u Srbiji, regionu, Evropi i Africi – kao što su MDI (Velika Britanija), Irex i Freedom House (SAD) i domaće ANEM i Politea. U okviru SEENPM, mreže medija i trening centara iz svih zemalja regiona, bio je ovlašćen da evaluira i odobrava rad drugim medijskim trenerima. Bio je član organizacije Most istok-zapad (East West Bridge).
Tokom karijere sarađivao je sa većinom domaćih medija, kao i sa mnogim stranim.
Objavio je šest knjiga – stručnih, publicističkih i beletrističkih.


 
picture

Nebojša Spaić
suosnivač

 
 


picture
Social Network   Twitter Email   

Kontakt

Telefon:+381 11 265 8690
Telefon:+381 11 268 1751
Prezentacija: www.kovacic-spaic.rs
Email: office@kovacic-spaic.rs
Adresa: Prizrenska 13, prvi sprat
11000 Beograd, Srbija