Usluge

Odnosi sa medijima

Strategija komunikacija
Saopštenja
Intervjui i plasiranje članaka
Izgradnja partnerskih odnosa
Medijske analize
Analize objava u medijima
Obuke novinara o temi
Medijska putovanja
Medijski događaji
Konferencije
Radionice
Seminari
Okrugli stolovi
Radni doručci/večere/ručkovi

Trening programi

Odnosi sa medijima
Strateška komunikacije
Krizna komunikacija
Veštine prezentacija
Veštine rukovođenja
Upravljanje konfliktima
Poslovna komunikacija
Poslovno umrežavanje

Krizna komunikacija

Analiza krizne situacije
Uvid u situaciju
Priprema priručnika za kriznu situaciju
Utvrđivanje uloga i odgovornosti
Prevencija
Utvrđivanje mogućih scenarija krize i načina za
njeno prevazilaženje
Upravljanje kriznom situacijom
U odnosima s medijima
U odnosima s drugim ključnim javnostima

Odnosi sa vladom

Otvaranje komunikacionih kanala
Direktna komunikacija
Partnersko pozicioniranje
Scenariji obostrane koristi
Partnerstvo javnog i privatnog
Studije slučaja
Analiza i mapiranje pozicija
Političke analize

Korporativna društvena odgovornost

Izrada strategije
Sprovođenje projekata i medijsko pokrivanje
Evaluacija

Internet PR i socijalni mediji

Pokretanje tema
Osmišljavanje koncepta prisustva na online medijima
Kreiranje sadržaja
Monitoring i evaluacija

Interna komunikacija

Analiza situacije i strateški pristup
Sprovođenje strategije i primena alata
Motivacija zaposlenih
Kreiranje sadržaja za pisanu internu komunikaciju

picture
Social Network   Twitter Email   

Kontakt

Telefon:+381 11 265 8690
Telefon:+381 11 268 1751
Prezentacija: www.kovacic-spaic.rs
Email: office@kovacic-spaic.rs
Adresa: Prizrenska 13, prvi sprat
11000 Beograd, Srbija